Indflydelse, udvikling og netværk for professionelle bygherrer

IKT-specifikation

IKT-specifikationen – gør det let at stille IKT-krav

Bygherreforeningen har med støtte fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter gennemført et udviklingsprojekt, der skaber værdi for den almene sektor og gør det lettere at opfylde IKT-bekendtgørelsens krav. I projektet er der udarbejdet en enkel skabelon til en IKT-specifikation, der kan inspirere alle typer Byg- og driftsherrer.

Se filmen: Så let stiller du IKT-krav


IKT-krav til den almene sektor

Særligt til den almene sektor er der udarbejdet et sæt af krav, som opfylder databehovet hos de fleste almene boligorganisationer. Kravene er samlet i en "køreklar" IKT-specifikation til den almene sektor, som kan downloades som pdf eller word.

Der er ét eneste bilag, som specificerer Digital Aflevering for den almene sektor, det kan downloades som pdf eller word.

Hvis man har behov for vejledning, kan den downloades som pdf eller word.

IKT spec forside uden-R05  IKT digital forside-R05  IKT vejledning forside-R05 

IKT-specifikationen er opdateret til Version 1.1 den 26-02-2015 - se ændringslog her:  IKT-specifikation_ændringslog_Version 1.1

Metoden er enkel og reducerer antallet af bilag

IKT-specifikationerne er skrevet ind som ændringer og tilføjelser til selve Ydelsesbeskrivelserne for Byggeri og Planlægning 2012. En enkel metode som mange Bygherrer benytter i forvejen, når de skal præcisere rådgiverens ydelser omkring emner som arbejdsmiljø og informationer til brug for skema A, B og C (for den almene sektor).

Du kan altså med fordel samle alle ændringer og tilføjelser til Ydelsesbeskrivelserne i dette dokument – både dem der vedrører IKT og de øvrige præciseringer af fx om delydelser kan eller skal leveres. På den måde sparer man samlet set et (ofte omfangsrigt) dokument i rådgiverudbuddet. Desuden opnår man et samlet overblik over ydelserne fordelt på faser og fag.

Det er i skabelonen nemt, at se hvor du skal udfylde oplysninger om fx driftssystem – og angivet på side 1 i dokumentet.

IKT-specifikationen er udarbejdet på grundlag af resultaterne fra Landsbyggefondens projekt "Nyttiggørelse af objektbaserede bygningsmodeller i ejendomsforvaltning".

IKT-aftalerne udvikles på tværs af branchen

IKT-specifikationen for den almene sektor har været drøftet med FRI, Danske ARK og bips. Der er en intension om, at den kan udgøre det første niveau i IKT-aftalerne, hvor andet og tredje niveau retter sig mod mere komplekst byggeri.

Bips reviderer sine IKT-specifikationer i 2015, og vil ifølge rapport af 15. januar 2015 også koble dem til Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning 2012, men i en struktur med flere tekniske bilag.

 

Bygherreforeningen og MBBL stiller dette værktøj frit til rådighed, men det er op til den enkelte bruger at gennemgå og tilpasse indholdet til anvendelse i det enkelte projekt. Hverken Bygherreforeningen eller MBBL kan garantere, at værktøjet og dets indhold er fyldestgørende og aktuelt – og kan heller ikke stilles til ansvar for evt. fejl og mangler eller de afledte konsekvenser heraf.