Indflydelse, udvikling og netværk for professionelle bygherrer

IKT og BIM i driften

Der er mange gode grunde til at arbejde med digitale løsninger i driften. Besparelsespotentialet er stort når fx dynamiske data og bygningsinformationsmodeller (BIM) tages i brug. Det bliver muligt at skabe overblik, bedre planlægning, optimere indkøb og træffe mere mere velfunderede beslutninger. Bygherreforeningen ønsker at skabe en fælles forståelse og udvikle byg- og driftsherrens praksis og arbejder derfor med udvikling af driften i en række projekter.

Smart drift med dynamiske data

Senest har Bygherreforeningen udviklet en trin for trin guide til strategisk digitalisering i den almene sektor, der tager udgangspunkt i seks trin. Det første trin handler om at forstå værdien og potentialerne ved informations- og kommunikationsteknologi (IKT). Trin to har fokus på at analysere kerneforretningen, så en digitaliseringsstrategi, tager udgangspunkt i organisationens behov. På Trin tre er der redskaber til at kortlægge og imødekomme udfordringer, mens trin fire handler om selve IKT-strategien. Det handler om at skabe mål og retning. Trin fem kortlægger en række gode redskaber til implementering og trin 6 har fokus på opfølgning – evaluering, innovation og procesudvikling.

Formålet med guiden er at udbrede en fælles forståelse og inspirere til arbejde strategisk og meningsfuldt med digitalisering, samt at booste implementeringen af en række direkte anvendelige IKT-redskaber.

Hent trin for trin guiden til strategisk digitalisering her: Smart drift med dynamiske data

Tilstandsvurderinger er grundlag for effektiv drift og vedligeholdelse

Byg- og driftsherren kan skabe øget effektivitet i administrationen og bedre opretholde værdien af bygningsmassen ved at have et ensartet grundlag for registrering af bygningers tilstand. Et struktureret grundlag, der gør det muligt at anvende data på tværs af tid, personer, bygninger og boligselskaber. Objektbaserede bygningsinformationsmodeller (BIM) af bygningerne kan udgøre den platform, der muliggør en fuld udnyttelse af den eksisterende viden, god planlægning og effektiv drift.

Projektet 'Digitale Tilstandsvurderinger i Det Almene Byggeri - effektivitet og værdiskabelse med IKT og BIM i driften' har resulteret i en rapport, der kommer med en række konklusioner, forslag og anbefalinger til at bruge tilstandsvurderinger aktivt i ejendomsdrift, ved at integrere arbejdet med tilstandsvurderinger i anvendelsen af IKT (Informations og Kommunikations Teknologi) og BIM i den daglige drift. Kvalitetsmål og strukturerede data, der tilstræber en objektiv praksis er et væsentligt skridt på vejen.

Rapporten er baseret på praksis

Rapporten viser retningen for fremtidens BIM baserede bygningsdrift og FM (Facilities Management), da praksis endnu ikke er klar til fuldt ud at integrere BIM. Ledere inden for ejendomsdrift og centralt placerede driftsfolk kan lade sig inspirere til at gentænke den daglige drift, med fokus på effektiv og værdiskabende praksis. Rapporten kan anvendes direkte kapitel for kapitel, når der skal etableres nye metoder og processer i almene boligorganisationer.

Hent rapporten her

Projektet er støttet af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet og har haft til formål at udvikle en standard for tilstandsvurdering for det almene byggeri, som er baseret på en procesmodel og en objektbaseret bygningsmodel – BIM.

Fordele ved at anvende IKT og BIM systematisk

  • Effektiv planlægning og udførelse af drift og vedligehold
  • Retvisende vedligeholdelsesbudgetter
  • Intern og ekstern benchmarking
  • Lettere prioritering af ressourcer på vedligeholdsområdet
  • Bedre anvendelse af totaløkonomi
  • Simuleringer og afprøvning af scenarier

Rapporten redegør for, at virksomheds-, portefølje- og vedligeholdsstrategi har en indre sammenhæng. Uden en sammenhængende strategi og tilhørende handleplaner på disse tre niveauer, kan den almene sektor ikke planlægge og styre vedligeholdsopgaverne på en måde, som sikrer bygningernes værdi og funktionalitet på en økonomisk forsvarlig måde.

Koblingen mellem tilstand, drift, planlagt vedligehold og BIM-modellen som digitalt redskab, giver mulighed for at bevæge sig fra faktuelle data til højere informationsniveauer for analyse og planlægning. Ved at anvende objektbaserede IKT-systemer og BIM kan Byg- og Driftsherrens aktiviteter effektiviseres i forbindelse med gennemførelse af projekter og bygningsdrift.

Vi kan i praksis etablere en datamæssig konsistens og sammenhæng mellem de egenskaber, der knyttes til de enkelte elementer, som går igen fra den løbende overvågning af bygningernes ydelser. Via systematisk erfaringsopsamling og formidling til brugerne kan de danne grundlag for en løbende dialog med brugerne, om hvorvidt bygningerne er optimale i forhold til deres anvendelse.