Indflydelse, udvikling og netværk for professionelle bygherrer

Arbejdsmetode

forside diagram Page 2 Med nærværende værktøj kan du på en enkel måde definere præcis de informationer til drift og vedligehold, der er vigtige for din organisation.
forside diagram Page 3 Du kan starte med at kigge på, hvad andre har gjort (grå, kræver ikke logind).
forside diagram Page 4 Derefter opretter du / driftspersonalet jeres egen kravspecifikation fra bunden eller opretter den på grundlag af en FVK skabelon - eller andre almennyttige boligforeninger (blå, kræver log ind).
forside diagram Page 5 Efter du har defineret din behov eksporterer du dem til et regneark og PDF. Dermed kan kravene vedlægges dit udbudsmateriale fx rådgiverkontrakt, som en del af din IKT-specifikation eller IKT aftale.
forside diagram Page 6 Normalt vil entreprenørerne udfylde informationer i de forskellige bygningsdelskort i regnearkene. Nogle informationer (som f.eks. mængder og antal, markeret med ***) kan og burde trækkes ud af den digitale bygningsmodel dine rådgivere bruger i projekteringen. De færdige udfyldte regneark er klar til kvalitetssikring igennem dine rådgiver.
forside diagram Page 7 Derefter kan bygningsdele og aktiviteter indlæses i dit driftssystem, når den understøtter forvaltningsklassifikationen og arbejdsmetoden (BYGNINGSDEL-PROCES-EGENSKAB).