Indflydelse, udvikling og netværk for professionelle bygherrer

FM-database

FM- og driftsdata – krav til digital aflevering

Et nyt værktøj gør det let at definere de nødvendige krav til drift og vedligehold (DV) eller Facilities Management (FM) ved digital aflevering.

Værktøjet hjælper dig med at definere de relevante krav ved hjælp af skabeloner og overskuelig mapping mellem de forskellige klassifikationer. Du kan let udarbejde og udskrive lister, der kan bruges til at stille krav til de driftsinformationer som din rådgiver eller totalentreprenør skal levere ved byggeriets afslutning.

Informationerne bliver automatisk struktureret, så de kan indlæses i dit FM-system. Det giver dig mulighed for at kontrollere, om informationerne er indberettet korrekt – og du sparer en masse tid på dataindtastning.

Let at opfylde IKT-bekendtgørelsens krav

Værktøjet skal gøre det let at indarbejde IKT- Bekendtgørelsens krav om specifikation af FM- og driftsdata og kan medvirke til at effektivisere bygningsdriften, spare på energi- og miljøressourcer samt øge kvaliteten af det byggede miljø. De almene byg- og driftsherrers brug af BIM-baserede FM-systemer skaber grundlaget for de relevante driftsdata. 

En standard kravspecifikation er let at tilpasse til organisationens behov, og metoden til at definere krav til den digitale aflevering er enkel og realistisk– med fokus på integration med drift eller FM systemet. Databasen har basale krav i basis skabelonerne, som kan udvides med andre boligselskabers skabeloner.

Bygherreforeningen og MBBL stiller dette værktøj frit til rådighed, men det er op til den enkelte bruger at gennemgå og tilpasse indholdet til anvendelse i det enkelte projekt. Hverken Bygherreforeningen eller MBBL kan garantere, at værktøjet og dets indhold er fyldestgørende og aktuelt – og kan heller ikke stilles til ansvar for evt. fejl og mangler eller de afledte konsekvenser heraf.

SE SKABELONER OPRET NY SAG