Indflydelse, udvikling og netværk for professionelle bygherrer

IKT ekspertliste

Bygherreforeningens ekspertliste er en liste over rådgivere, som har gennemført Bygherreforeningens kursus "IKT-kufferten for facilitatorer". Kurset fokuserer på den almene sektor og IKT-bekendtgørelsens krav, og deltagere har et godt kendskab til Bygherreforeningens værktøjer til sektoren; IKT-specifikationen, FM-databasen og IKT-kufferten.

Tore Hvidegaard, 3D Byggeri
Nis Boile Christensen, BIM Equity A/S
Dorthe Pelle Nielsen, Boligforeningen 3B
Nikolaj Gintberg, Egedal Kommune
Kristine Kohave Sørensen, Egedal Kommune
Preben Gramstrup, fm3.dk aps
Mads Herbøl, Juul & Hansen arkitekter aps
Charlotte Degn, Kuben management A/S
Jørn Nicolaisen, Kuben Management A/S
Thorsten Falk Jensen, NIRAS
Jeppe Mosen Bjerg, Mo!Bim
Britta Hjuler, Pluskontoret Arkitekter
Suna Cenholt, Pluskontoret Arkitekter
Katrine Fusager Rohde, Rohdmap Aps

 

Udviklingen indenfor IKT og BIM går hurtigt. Det er derfor vigtigt som byg- og driftsherre, at være klædt på til at spille med i hele processen fra byggeri til drift. Har du fx fremtidssikret din IKT- eller BIM-strategi? Hvis du da har en IKT-strategi, der skaber struktur og sammenhæng med organisationens behov, så dine byggeprojekter og driften spiller optimalt sammen?

IKT-Kufferten: Kom legende til dine IKT-krav og forstå objekter og egenskaber

IKT-kufferten handler om at få IKT ned på jorden og ind i dagligdagen - uden at gå på kompromis med kravene i IKT bekendtgørelsen!

Byg- og driftsherrer fx Almene boligorganisationer har behov for driftsdata som er tilpasset en langsigtet planlægning af bl.a. vedligeholdelse. Erfaring viser, at implementering er den sværeste del af IKT-bekendtgørelserne.  De nye krav skal give værdi for at blive anvendt i praksis, og det kan de let komme til.

Bygherreforeningen har udarbejdet undervisningsmateriale - en 'IKT-kuffert' - som er målrettet projektledere og driftsfolk i den almene sektor.

IKT-kufferten er et rollespil, som med udgangspunkt i planlagt vedligeholdelse lærer deltagerne, hvilke data der er behov for til en aktivitet samt hvad objekter og egenskaber er - og hvordan du får dem ind i de daglige IT- eller FM-værktøjer.

Læringsspillet skaber overblik over, hvor mange af bekendtgørelsens krav, der er levet op til, og skaber mulighed for direkte at anvende FM databasen til at formulere kravene præcist. Facilitatoren gennemgår desuden IKT-specifikationen og Digital Aflevering, som er klassificeret efter Forvaltnings Klassifikation.

Udbyttet af spillet vil være en værdibaseret forståelse af IKT kravene, og en erkendelse af hvor ens eget daglige arbejde kan effektiviseres ved hjælp af IKT.

IKT-kufferten vil være oplagt som internt kursus i boligorganisationerne, men også som emne for et møde i BL's kredse og i Almennet.

indhold i IKT-kufferten - kursusmateriale

IKT-kufferten for facilitatorer

Dette kursus henvender sig til jer, der ønsker at facilitere IKT-procsser, fx Bygherrerådgivere, interne IKT-ansvarlige og FM-leverandører.

Kursusdeltagerne lærer at facilitere læringsspillet i "IKT-kufferten", så den kan bruges som indgang til læring i rigtige byggesager i almene boligorganisationer. Derudover får deltagerne et godt kendskab til IKT specifikationen og bilaget om Digital Aflevering, som begge er skræddersyet til den almene sektor.

Deltagerne skal selv igennem et rollespil med IKT kufferten, som tager udgangspunkt i en vedligeholdelsesaktivitet.

Undervejs får holdet styr på hvad objekter, egenskaber og aktiviteter egentlig er i en praktisk sammenhæng. Der bliver også undervist i brugen af FM databasen, som giver en rigtig god forståelse af Forvaltnings Klassifikation og krav til driftsdata.